Samhällsbyggnadsprojekt – i teori och praktik

Hösten 2024 

Att bygga och utveckla vårt samhälle är en komplex process. Samhällsbyggnadsprojekt löper ofta över flera år från att de initieras till att de driftsätts, de involverar många människor och stora summor pengar. För att vara framgångsrik i ett sådant projekt är det viktigt att skapa och definiera tydliga mål som alla parter kan förstå och sträva efter. Det är också viktigt att ha en gemensam förståelse för projektets olika skeden samt för vilket ansvar varje roll har – och hur din egen roll passar in i helheten.

Helhetsperspektiv

Den här kursen kombinerar juridik med projektledning för att du ska få en djupare förståelse för helheten i samhällsbyggnadsprocessen. Det i sin tur ger dig insikt i vilka utmaningar och möjligheter som kan uppstå för dig, dina kollegor och även andra parter under projektens gång. Ett helhetsperspektiv ger dig som projektmedarbetare förutsättningar att på ett bättre sätt kunna vara med och bidra till projektets framgång.


Exempel från verkligheten

Vi använder verkliga projekt inom infrastruktur och samhällsbyggnad som exempel för att koppla avtal och myndighetsprocesser till olika roller och specifika krav i stora projekt. Vi fokuserar särskilt på omfattning, tid, kostnad och risk. Du kommer att lära dig om hur ett projekt organiseras, planeras och genomförs, samt hur ekonomin hanteras och vilka som fattar beslut under projektets gång.

Pedagogik

Kursen innehåller teori varvat med praktiska exempel och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

För dig?

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med eller vill förbereda dig för att arbeta med samhällsbyggnad i projektform. Kursen vänder sig till samtliga yrkeskategorier inom samhällsbyggnadsprojekt. Kombinationen av projektledning och juridik ger dig en djupare förståelse för helheten i samhällsbyggnadsprojekt och samtliga strategiska rollers uppdrag vilket gör dig till en bättre projektmedarbetare eller projektledare – oavsett tidigare erfarenhet.


Kursen innehåller:

Vad är ett projekt?

 • Definition och arbetsform

Olika skeden i ett projekt

 • Idéstudie
 • Programhandling
 • Systemhandling
 • Bygghandlingsprojektering och förfrågningsunderlag
 • Genomförande
 • Överlämning

Olika roller i ett projekt

 • Beställare
 • Konsulter
 • Entreprenörer


Projektstyrning

 • Omfattning
 • Tid
 • Kostnad
 • Risk-, krav- och intressenthantering

Legala ramar och processer

 • Miljöprövning
 • Lov och tillstånd
 • Planläggning
 • Markåtkomst

Avtal och kontrakt

Exempel baserade på verkliga projekt

Övningar